Telekomnyheterna – Telekomkonsolideringen kör fast 2016 spår Northstream

– EU är besjälade av att det ska finnas fyra operatörer i varje land. Vi har tagit del av de rapporter som de bygger sina åsikter om marknaden från och det vi kan konstatera är att de inte tar hänsyn till att telekommarknaden peakade omsättningsmässigt 2008. Det betyder att marknaden söker skalfördelar för att minska sina kostnader och förbättra sina marginaler, säger Bengt Nordström, vd för Northstream, till Telekomnyheterna, och fortsätter.

– Om regulatorn beter sig så här så här så skickar man signaler till investerarna som då kommer att vända branschen ryggen för andra branscher.

Read full article

Next read

New York Times - Nokia Tries to Reinvent Itself, Again, by Taking Over Alcatel-Lucent

“For Nokia and Alcatel-Lucent, it’s a matter of survival,” said Bengt Nordström, co-founder of Northstream, a telecom consulting firm in Stockholm. “The real challenge is where are they going to find growth.” Read full article Related
Read more