Telekomnyheterna: Affären roaming försvinner

Erik E Byström är seniorkonsult hos telekombyrån Northstream. De höga roamingavgifterna hämmar dataanvändandet i utlandet och därmed potentiell tillväxt, säger han. Att avgifterna för dataroaming kommer att minska till en nivå som ligger nära de nationella avgifterna är oundvikligt.

Read full article

Next read

Elektronikbranschen: Allt fler tar hjälp av appar för att nå ut till sina kunder

Northstream bedömer att det är osannolikt att HTML5 slår igenom för huvuddelen av de smarta telefonerna i världen inom två år. På längre sikt, inom fem till tio år, finns större chans att HTML5 blir dominerande när det gäller appar för vanliga användare, säger Erik E Byström, konsult och expert på programvaruteknologi för telekomindustrin hos [...]
Read more