SvD: Telebolagen sura över nätets gratistjänster

Pressen på telebolagen ökar snabbt. Den växande datatrafiken kräver väldiga investeringar samtidigt som Facebook, Google, Apple och andra it-företag tar över allt mer. Nu kommer krav på att it-företagen måste vara med och bidra. Eller så får konsumenterna börja betala vad de förbrukar.

Read full article

Next read

Informilo: A Report Card: The Nokia/Microsoft Partnership

Evoking images of the Allies landing at the Normandy beaches in 1944 Nokia Chief Executive Stephen Elop said in late January that the Finnish mobile phone maker had managed to “establish a beachhead” in the smartphone market. Instead of British, Canadian and American soldiers, though, it is Nokia’s Lumia series of smartphones – the 710, [...]
Read more