SvD – Mikael Törnwall: Risken för nyemission i Ericsson rycker närmare

Både 3G och 4G innebar smärre revolutioner när telekomoperatörerna kunde erbjuda helt nya tjänster för sina kunder. 5G är ett mycket mer blygsamt steg, som enligt konsultföretaget Gartner inte motiverar någon premie alls.

Det svenska konsultföretaget Northstream förutspådde i slutet av förra året att 5G kommer att nå stora volymer först 2021. Och inte ens då kan Ericsson hoppas på något dramatiskt lyft. Mer troligt är att en ökad försäljning av 5G-nätverk helt motverkas av en nedgång för äldre 3G och 4G-produkter. Det är en bild som delas av analysföretaget ABI Reserach, som spår att marknaden för telekomnätverk kommer att fortsätta krympa under detta och nästa år för att sedan stå stilla under flera år framöver. De flesta banker som följer Ericsson är eniga om att omsättningen kommer att fortsätta sjunka, kanske ner mot 190

Read full article

Next read

DN - Nytt teknikskifte väntar för skakigt Ericsson

– När 3g kom var inte tekniken tillräckligt bra. Telekombranschen kunde inte tillräckligt om datakommunikation, förväntningarna var felställda och myndigheterna var giriga att få in pengar vid licensauktioner. Skadan för branschen blev monumental, sammanfattar Bengt Nordström, vd för analysföretaget Northstream. – 4g blev en jättestor framgång. Branschen hade lärt sig datakom på vägen och tillväxten [...]
Read more