NyTeknik – ”Vi får en långsammare digitalisering i Sverige”

Konsekvensen kan bli ödesdiger, menar Bengt Nordström, vd på konsultbolaget Northstream.

– Vi får en långsammare digitalisering i vår region jämfört med USA, Kina, Japan och Sydkorea. Det är många tidigare studier som visat att det finns en koppling mellan utbyggd mobiltelefoni och högre bnp-tillväxt.

Bengt Nordström anser att det vid sidan om spektrumfrågan behövs en konsolidering av EUländernas respektive marknader. Den hårda konkurrensen mellan ett stort antal operatörer, en situation som EU-kommissionen gärna slår vakt om, pressar priserna och gör operatörerna än mer obenägna till utbyggnad av 5g-näten.

– Europeiska operatörers försiktighet kommer av konkurrensklimatet, den kommer av att vi inte har tillräckligt snabb tilldelning av spektrum och den kommer av hur licensiering av spektrum går till, med dyra auktioner och för korta licensperioder jämfört med andra länder. EU-kommissionärerna tittar bara på låga bredbandspriser och det har vi, men då hämmar det investeringarna. De länder som driver på med 5g begriper att de utöver att digitalisera sina samhällen och ge sina invånare nya tjänster också skapar konkurrensfördelar. Då kan deras egna industrier exportera sina tjänster och produkter till andra länder, säger Bengt Nordström.

Read full article

Next read

Telecoms.com - The Telecoms.com Podcast: Live from MWC 2019

Scott, Jamie and Iain take a moment to report from a bar in the middle of the Fira at Mobile World Congress 2019. They reflect on the biggest underlying themes of the show – spoiler alert: it’s 5G innit – and compare notes on their experiences, both during the days and long into the nights. [...]
Read more