Telecoms.com: NSN announces 17,000 job cuts

Nokia Siemens Networks (NSN) has announced that it plans to axe 17,000 jobs – almost a quarter of its 74,000 global workforce – by the end of 2013. The company said that the job cuts are part of a move to target end-to-end mobile network infrastructure and services, with a particular emphasis on mobile broadband. This will likely see the firm exit the fixed landline market.

Read full article

Next read

Telekomnyheterna: Affären roaming försvinner

Erik E Byström är seniorkonsult hos telekombyrån Northstream. De höga roamingavgifterna hämmar dataanvändandet i utlandet och därmed potentiell tillväxt, säger han. Att avgifterna för dataroaming kommer att minska till en nivå som ligger nära de nationella avgifterna är oundvikligt. Read full article Related
Read more