Light Reading – Dutch Telcos Take Lead on OTT Transformation

These OTT moves by operators are partly a response to the overwhelming popularity of classic OTT services in the Dutch market, where consumers quickly spotted an arbitrage opportunity in using web rather than traditional telco offerings. “Dutch operators had very affordable rates for data when it began to take off, but they kept their pricing for voice and text,” says Bengt Nordström, the CEO of consultancy and analysis firm Northstream . “That created an incentive for consumers to move to new data plans.”

Read full article

Next read

Telekomnyheterna - Telekomkonsolideringen kör fast 2016 spår Northstream

– EU är besjälade av att det ska finnas fyra operatörer i varje land. Vi har tagit del av de rapporter som de bygger sina åsikter om marknaden från och det vi kan konstatera är att de inte tar hänsyn till att telekommarknaden peakade omsättningsmässigt 2008. Det betyder att marknaden söker skalfördelar för att minska [...]
Read more