Kvartal – Vi slarvade bort försprånget inom telekom

Under 2021 kommer Sverige att vara en av de sista industriländerna att lansera 5G. I en nyligen publicerad artikel i Kvartal återger Northstreams VD Bengt Nordström hur Sverige gick från att vara en pionjär inom mobil kommunikation till att hamna efter, varför det spelar roll samt hur den svenska telekomindustrin bör agera framöver.

Read the full report here

Next read

IoT Predictions 2020

Together with Telenor Connexion we have identified a trend for 2020 and beyond: IoT will play a positive enablement role in fighting climate change. IoT will not only drive the connected economy but will be an important enabler for a more sustainable and responsible connected economy. Under rising pressure from society, customers, and regulators, businesses are [...]
Read more