Next read

Elektronik Tidningen: Sverige i täten i Europas mobila bredbandsbygge

Sverige, Tyskland, Frankrike och Storbritannien planerar nu bygga ut mobilt bredband med LTE och 3G/HSPA så att nationell täckning klaras. Genom att nyttja GSM900-frekvenserna för näten sänks kostnaden dramatiskt, i klassen 60–70 procent. Read full article Related
Read more