DN – Nytt teknikskifte väntar för skakigt Ericsson

– När 3g kom var inte tekniken tillräckligt bra. Telekombranschen kunde inte tillräckligt om datakommunikation, förväntningarna var felställda och myndigheterna var giriga att få in pengar vid licensauktioner. Skadan för branschen blev monumental, sammanfattar Bengt Nordström, vd för analysföretaget Northstream.

– 4g blev en jättestor framgång. Branschen hade lärt sig datakom på vägen och tillväxten var stor i och med Iphone och Androidtelefonerna, säger Bengt Nordström.

Bengt Nordström tror inte att 5g leder till storsatsningar på samma sätt som vid tidigare skiften.

– Det som gör 5g svårbedömt är att operatörsmarknaden inte längre växer. 5g kommer runt 2020, men vi tror inte det blir någon investeringsvåg i närtid i alla fall, säger han.

Om man från samhällets sida vill att operatörerna ska investera mer i 5g-tekniken, tror Bengt Nordström att de som reglerar branschen måste tänka lite nytt och skapa en licensiering som uppmuntrar till investeringar i mobilnät.

Read full article

Next read

Battle without retreat: From Over-the-Top to Under-the-Top disruption

Part 1: The challenge Telcos have been facing disruption from Over-the-Top (OTT) players over the past decade as voice and messaging services migrate to the internet (cloud), ultimately resulting in the decline of telcos’ share of the markets and revenues. Despite some good fights, telcos as a whole have not been able to fully materialize [...]
Read more