DI – Telekom: EU i vägval om mobilnät och digitalisering

Behovet kvarstår, konstaterar Bengt Nordström, vd för branschkonsulten Northstream.

“Sverige är absolut en marknad som kan och bör konsolideras, men jag tror inte att det kommer att ske förrän operatörerna begriper bättre hur EU-kommissionen tänker”, säger han till Nyhetsbyrån Direkt.

EU-kommissionen har liksom de nationella myndigheterna prioriterat konsumentpriser – på bekostnad av investeringsklimatet, enligt Bengt Nordström.

“I dag får man mycket mer samtal och mobilsurf för pengarna än för några år sedan. Problemet i Europa är snarare låg täckning och dålig kvalitet i näten”, säger han.

Mobiloperatörernas intäkter har dalat i många år utan tecken på vändning. De vill därför finansiera fortsatta investeringar tillsammans.

“Om man hindrar den utvecklingen så kommer man också att hindra investeringar i 4G och 5G. Det kommer att innebära att Europa får den långsammaste digitaliseringen av alla”, säger Bengt Nordström och jämför med Kina, USA, Japan och Sydkorea.

 

Read full article

Next read

Total Telecom - UK competition watchdog says 3UK/O2 deal may cause 'long-term damage'

Monday’s news prompted Swedish telco consultant Bengt Nordstrom to issue a stern warning of his own. “If regulators and competition authorities only focus on consumer prices, we will be the last industrialised region in the world to reach 5G,” he said. Nordstrom said that consolidation will foster long-term investment in infrastructure, and healthy competition at [...]
Read more