Di – Mannen som sänkte Nokia

 Bengt Nordström är grundare av telekomkonsulten Northstream och har i decennier följt branschen på nära håll. Tisdagens besked att Microsoft köper Nokias mobiltelefonverksamhet för knappt 5,5 miljarder euro beskriver Bengt Nordström som en ”dumpning”. Det är samtidigt slutet på tio år av ödesdigra beslut och ”vanskötsel”, menar han.

Read full article

Next read

Di - Dokument: Finlands stolthet

Med Microsofts köp av Nokias hela mobilverksamhet hamnar en hörnsten i den nordiska telekombranschen i utländsk ägo. Resan till Microsofts uppköp har varit minst sagt dramatisk. “Det är ett historiskt ögonblick när en av de ledande telekomaktörerna får sälja sin verksamhet till sin partner”, säger Bengt Nordström, grundare av telekomkonsulten Northstream.  Read full article Related
Read more