Computer Sweden – Operatörerna jagar nya intäkter när gamla affären tryter

– Den övergripande trenden är att man går från en tal- och meddelandecentrisk marknad till en datacentrisk marknad. Under de senaste åtta åren har det varit fallande i Europa, med minskade intäkter för operatörerna. Nu börjar det finnas tecken på att det stabiliserats. Det kanske inte ökar, men ligger i alla fall ganska platt intäktsmässigt, säger Bengt Nordström, vd och grundare av telekomanalysföretaget Northstream.

Jakten på nya intäktskällor har än så länge skett i ganska blygsam skala på den svenska marknaden.

– Det finns ambitioner inom närliggande områden, där det finns jättemånga intressanta satsningar. Det man pratar mest om är IoT, som är en marknad som kommer att växa väldigt starkt de närmaste åren, säger Bengt Nordström.

– Men jämfört med helhetsaffären är IoT ganska litet. Idag är det ganska få operatörer som kommer upp i en procent av intäkterna från IoT. Det kommer dock att växa. Vi räknar med att det kan bli 1–5 procent av intäkterna framöver, säger Bengt Nordström.

Read full article

Next read

KiT - Vill du mansplaina varför Ericsson går dåligt? Här är din fusklapp.

1. Efter decennier av utbyggnad är världen nu uppkopplad – Problemet är att vi börjar nå slutet på en lång utbyggnadsfas av mobila nät i världen. Den började på 80-talet i stor skala tog rejäl fart med i och med GSM och därefter har det pågått en utbyggnad av mobil täckning i 30 år, säger [...]
Read more