Computer Sweden – Mobiltrafikens massiva tillväxt fortsätter – men glöm att få slippa datataken

Inte heller Bengt Nordström, vd på konsultbolaget Northstream, tror att den ökande mobiltrafiken innebär några större förändringar för operatörernas sätt att ta betalt.

– Nej, de har blivit lite skickligare i sin prissättning. De har slutat erbjuda ”all you can eat” och nu handlar det mer om att kunderna betalar ett fast pris för en viss datamängd och för användning därutöver betalar extra. Så kommer det nog fortsätta vara.

Bengt Nordström tror att mobiloperatörerna i Sverige är väl förberedda på att hantera den ökning av mobiltrafiken de står inför.

– Det är klart att de kommer att få bygga ut kapaciteten, men det är fullt hanterbart. Det är inte samma tillväxt heller i västvärlden som det är i utvecklingsländerna. Den stora förändringen är när kunderna går från 2g och 3g till 4g och smarta telefoner.

– De stegen har Sverige redan tagit, och här kommer det att vara fullt hanterbart. Det är ingen dramatik. Det kommer heller inte behövas några massiva investeringar.

 

Read full article

Next read

SvD Näringsliv - Ericsson-siffrorna skrämmer: "Ineffektivt"

Bengt Nordström, vd och grundare av Europas ledande telekomkonsult Northstream, ser en mörk framtid för Ericsson. – Telekombranschen är på nedgång. Investeringar ger låg avkastning och man kan dra det så långt som att ifrågasätta om det alls går att tjäna pengar på att tillverka telekomutrustning, säger han. Han framhåller att de förvärv som Ericsson [...]
Read more