Capacity Magazine – Virtually ready?

In these early phases, it is hard to call any one model or philosophy a clear leader. Bengt Nordström, founder and CEO of independent mobile strategic consultancy Northstream, believes that it is all too early to talk about NFV ‘success stories’ or ‘lessons learned’: “NFV implementation is going to take time”, he warns. “It’ll be a gradual process, since it directly relates to operators’ previous infrastructure investments reaching their end of life. Operators will introduce virtualisation as and when they replace their existing legacy applications and systems.”

Read full article

Next read

NyTeknik - Verizons köp av AOL – ”ett amerikanskt fenomen”

Bengt Nordström, vd för konsultbolaget Northstream, ser Verizons och AT&T:s planer som ett amerikanskt fenomen. – De opererar på väldigt stora marknader med mycket starka varumärken. Jag tror att det är mindre lämpat för europeiska operatörer. Han är annars skeptisk till operatörers försök att leverera innehållstjänster. – Separationen mellan access och innehållstjänster som internet åstadkommit [...]
Read more