Next read

SvD: Nu vill Google göra en Apple

Stockholm – Patenten är säkert lockande när Google vill köpa Motorola. Men sannolikt handlar det mer om att Google försöker kopiera Apples framgångsrika modell. Köpet kan också stärka Microsoft och det blir allt tydligare hur de amerikanska företagen tar hand om mobilmarknaden. Read full article Related
Read more